մեզոթերապիա՝

Տևողությունը
Գործողության զոնա
Արժեք
60 min TOSKANI COSMETICS HCPR-HAIR 22000 դր.
60 мин TOSKANI COSMETICS WCPR-WHITENING 22000 դր.
60 min TOSKANI COSMETICS RCPR-REFINE 22000 դր.
90 min պլազմոլիֆտինգ 20000 դր․