Զեղչերը չեն գումարվում
Լազերային էպիլյացիայի զեղչերը
Լազերային կոսմետոլոգիայի զեղչերը
* Լազերային էպիլյացիայի վճարման զեղչերը իմպուլսորեն չեն տարածվում